Inscenizacja Karbala

Jak co roku, wspólnie z harcerzami, organizujemy inscenizacje historyczne, tak

i w tym roku chcemy nadal kontynuować pomysł, by w formie inscenizacji batalistycznej uhonorować naszych niedocenionych lokalnych bohaterów.

Tegoroczne widowisko 13.04.2019 to jedno z najważniejszych przedsięwzięć Klubu 17 WBZ z Międzyrzecza mające na celu docenić broniących Ratusz City Holl w Karbali a jednocześnie oddać hołd wszystkim żołnierzom i weteranom służącym na misjach poza granicami kraju.

W związku z powyższym wydarzeniem serdecznie zapraszamy 13.04.2019 na godzinę 13.00 do Międzyrzecza (parking przy internacie wojskowym ul. Wojska Polskiego). Państwa obecność jeszcze bardziej podniesie rangę wydarzenia
i wspólnie będziemy mogli podziękować tym, którzy przynoszą chwałę naszemu Orężu i strzegą naszej suwerenności.